Depresja to zaburzenia nastroju polegające na głębszym odczuwaniu smutku, przygnębienia, mniejszej zdolności do przeżywania przyjemności, zaburzeniach psychoruchowych.

To powszechna choroba, która dotyka w ciągu całego życia kilkanaście procent osób dorosłych – głównie kobiet. Nie napawa optymizmem fakt, iż ponad 50% przypadków pozostaje nierozpoznana, a w przypadku zdiagnozowania depresji jedynie połowa pacjentów otrzymuje stosowne leczenie. Przyczyny depresji można upatrywać m.in. w:
 • Czynnikach biologicznych – aspekty genetyczne, stan zdrowia somatycznego, długotrwałe choroby, uzależnienia;
 • Czynnikach psychologicznych - trudne życiowe wydarzenia i metody radzenia sobie z nimi, relacje rodzinne i małżeńskie ;
 • Czynnikach społeczno-kulturowych – samotność, sytuacja zawodowa, ekonomiczna, społeczna, mieszkaniowa.
Powyższe czynniki mogą występować pojedynczo lub zachodzić łącznie. Najczęściej choroba jest wynikiem korelacji kilku różnych czynników.

W celu diagnostyki chorób depresyjnych wymagana jest co najmniej dwutygodniowa obserwacja, podczas której zwracamy uwagę na:

 • obniżenie nastroju występujące przez przeważającą cześć dnia
 • ograniczenia zainteresowań wszystkimi czynnościami, brak odczuwania przyjemności
 • spadek lub wzrost masy ciała o minimum 5% w skali miesiąca
 • bezsenność lub nadmierna senność
 • podniecenie lub spowolnienie ruchowe
 • uczucie zmęczenia
 • poniżone poczucie własnej wartościowa
 • zaburzenia koncentracji
 • myśli samobójcze

Jeżeli masz minimum 5 takich objawów w ciągu dwóch tygodni to prawdopodobnie masz depresję. Należy jednak wyeliminować inne czynniki powodujące także powyższe objawy (śmierć bliskiej osoby, choroby tarczycy, niedobory witaminowe).

Jak się okazuje, ludzki organizm posiada swoje wskaźniki zdrowotne. Zbyt wysoka lub zbyt niska zawartość niektórych aminokwasówwpływa nie tylko na samo zdrowie, lecz również w zależności od normy stężenia na […]
Napisane przez wrobel , dnia KOMENTARZE (0)