Niedoczynność tarczycy jest chorobą objawiającą się niedoborem hormonów tarczycy, który prowadzi do spowolnienia procesów metabolicznych. Choroba występuje 5 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Niedoczynność tarczycy można podzielić na:
  • pierwotną- spowodowaną uszkodzeniem gruczołu tarczycy. Przyczyną może być zapalenie tarczycy zwane chorobą Hashimoto, wycięcie tarczycy, leczenie jodem promieniotwórczym, radioterapią, poddawanie się nadmiernym podażom jodu, defekty syntezy hormonów.
  • wtórną- będącą skutkiem niedoboru TSH, który wydzielany jest przez przysadkę.
  • trzeciorzędową- będącą wynikiem niedostatku TRH (tyreoliberyny), która wytwarzana jest przez komórki podwzgórza.