Autorzy totalnej biologii, wychodzą z założenia, że choroba nie świadczy o naszym nieprzystosowaniu do środowiska lub o naszej ułomności. Wręcz przeciwnie, jest to mechanizm, który ma na celu utrzymanie […]