Mam Hashimoto od 6 lat, przeciwciała ATPO miałam zawsze w okolicy 600-700, jednak po suplementacji selenem zmniejszyły się do 200 i póki co utrzymują się na takim samym poziomie.

Niedobór selenu odgrywa istotną rolę w zapoczątkowaniu i postępie autoimmunologicznego zapalenia tarczycy- Hashimoto. Występuje bardzo duża zależność między choroba Hashimoto i Gravesa- Basedowa, a niedostateczną podażą selenu, czyli ilością selenu w organiźmie.

Nieodpowiednie- podwyższone stężenie przeciwciał anty-TPO we krwi obwodowej występuje prawie u 80% pacjentów z chorobą Hashimoto. Warto zaznaczyć, że stężenia przeciwciał anty-TPO i anty-TG nie wykazują korelacji ze stanem czynnościowym tarczycy, ani typem dysfunkcji tego gruczołu, nie są również czynnikami prognostycznymi wystąpienia niedoczynności tarczycy. Jednak warto mocno podkreślić, że stężenie anty-TPO ma wpływ na intensywność nacieków limfocytarnych w gruczole tarczowym, a także na stopień uszkodzenia tego gruczołu.

Praca tarczycy i jej funkcje są kontrolowane przez wielopoziomowe sprzężenia zwrotne, jakie występują w osi pod- wzgórzowo-przysadkowej, w gruczole oraz w układzie obwodowej dystrybucji hormonów tarczycy i innych hormonów. Podstawowym czynnikiem wpływającym na metabolizm tarczycy jest spożycie jodu, ale o tym w innej metodzie. Odkrycia ostatnich 20 lat wskazują, że zasoby selenowe organizmu mogą wpływać na gruczoł tarczowy. Tarczyca jest narządem o dużym stężeniu selenu, utrzymywanym przez organizm nawet w warunkach niedoboru tego pierwiastka. Obserwacja i badania te wskazują na istotną rolę selenu w funkcji gruczołu tarczowego.Wśród fizjologicznych ról, przypisywanych związkom selenu w organizmie człowieka, jest wymieniane wielokierunkowe działanie selenoenzymów w układzie endokrynnym. W roku 1990 zwrócono uwagę na istotną funkcję związków selenu w homeostazie hormonów tarczycy. Jest ona implikowana przez dejodazy, których aktywność enzymatyczną determinuje obecność selenu, i które katalizują reakcje konwersji hormonów tarczycy w tkankach obwodowych oraz w gruczole tarczowym. Wiele badań, które zostały wykonane na zwierzętach potwierdziło zależność między zasobami selenowymi organizmu, a metabolizmem tarczycy.

W badaniach klinicznych, laboratoryjnych i epidemiologicznych wykazano, że ilość spożywanego selenu wpływa na aktywność selenoenzymów, w tym także dejodaz jodotyroninowych, a suplementacja tym pierwiastkiem może w określonych warunkach stymulować funkcję tarczycy u zwierząt i także u ludzi.

W badaniach (np.Sochy) stwierdzono znamiennie mniejsze stężenie selenu w surowicy krwi u pacjentów z chorobą Hashimoto niż u osób zdrowych. U pacjentów z chorobą Hashimoto i łagodną niedoczynnością tarczycy, u których stężenie selenu było poniżej wartości 80 mg/L, zaobserwowano ponadto znamiennie większe stężenie białek C-reaktywnych, niż w grupie pacjentów o wyższym stężeniu selenu.

W roku 1998 przeprowadzono niewielkie badania pilotowe dotyczące wpływu suplementacji selenem na rozwój i przebieg autoimmunologicznego zapalenia tarczycy (AZT). Wyniki pierwszych badań wydawały się obiecujące, przeprowadzono następne, większe badania w tym kierunku, (m.in. w Niemczech i nieco później – na Węgrzech), w każdym przypadku – na kilkudziesięcioosobowych grupach pacjentów z wysokim mianem anty-TPO. Badania trwały od kilku do kilkunastu miesięcy, prospektywne, randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowaną placebo. Pacjentom podawany był selen w postaci albo selenianu(IV) sodu albo selenometioniny, w dawce 200 mg Se/dobę, jako środek wspomagający typową terapię L-tyroksyną. W porównaniu z grupami chorych otrzymujących placebo, w grupach suplementowanych selenem zaobserwowano wcześniejszy o parę miesięcy i kilkakrotnie większy spadek stężenia anty-TPO – niekiedy nawet do wartości prawidłowych. Jest to bardzo obiecujący wynik (załączniki). Natomiast w badaniach przeprowadzonych we Włoszech podjęto próbę oceny wpływu suplementacji selenem na strukturę tarczycy we wczesnym stadium rozwoju AZT, jeszcze przed rozpoczęciem terapii L-tyroksyną. Selen przyjmowany nawet w dawce zbliżonej do fizjologicznej, tj. 80 μg/dobę, przez okres 12 miesięcy wpłynął na poprawę echogeniczności gruczołu. Podobna zależność została zaobserwowana również w badaniach Gärtnera. Na podkreślenie zasługuje to, że korzystny wpływ na hamowanie procesów autoimmunologicznych w organizmach badanych osób miały obie postaci selenu i nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych, a zmiany stężeń hormonów tarczycy (takich jak fT4, fT3) i TSH były zazwyczaj niewielkie, bez znaczenia klinicznego, zwłaszcza bez wpływu na wielkość substytucyjnej dawki LT4, którą przyjmował pacjent. I co ważne – terapeutyczne działanie Se było skuteczne także u osób o prawidłowych zasobach tego pierwiastka przed leczeniem- pozytywna odpowiedź na suplementację tym pierwiastkiem była także niezależna od wieku pacjentów. Warto także zauważyć, że ponad 70% pacjentów, którzy byli suplementowani selenem w badaniach greckich, odczuło poprawę nastroju, lepsze utrzymanie snu, mniejsze zmęczenie, wobec niespełna 50% osób w grupie kontrolnej, które deklarowały poprawę tych samych objawów po zakończeniu eksperymentu. Jak wykazano za pomocą kwestionariusza także w Niemczech więcej osób z grupy suplementowanej ukończyło badanie z poczuciem podniesionej jakości życia. Jest to tłumaczone (hipotetycznie) zmianami obrotu metabolicznego dopaminy i/ lub serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym pod wpływem suplementacji selenem. Zgodne z wynikami badań pozostają badania przeprowadzone w Turcji, również na pacjentkach z AZT, którym podawano zmienne dawki Se oraz badania w Grecji, gdzie ponownie stwierdzono u pacjentek istotny, bo ponad 20% spadek stężenia anty-TPO. Część autorów zauważyła większy spadek stężenia anty-TPO u pacjentów z wyższym wyjściowym stężeniem tych przeciwciał. Obserwacja zapewne zostanie zweryfikowana w dalszych pracach.

W badaniach stwierdzono także znamienną różnicę w częstości występowania PPTD oraz trwałej niedoczynności tarczycy w okresie 12 miesięcy po porodzie, między kobietami suplementowanymi Se, a kobietami otrzymującymi placebo – na korzyść oczywiście tej pierwszej grupy. U kobiet suplementowanych selenem, ultrasonograficzny obraz tarczycy po zakończeniu eksperymentu nie różnił się istotnie od obrazu z okresu ciąży i porodu, natomiast u kobiet otrzymujących placebo uległ istotnemu pogorszeniu- zwiększył się odsetek przypadków umiarkowanego i zaawansowanego stanu zapalnego tarczycy.

Wyniki większości badań sugerują, że selen wpływa na hamowanie wytwarzania przeciwciał przeciwtarczycowych anty-TPO. Odbywa się to przez bliżej nieokreślony mechanizm, w którym peroksydaza glutationowa nie odgrywa prawdopodobnie zasadniczej roli.

Do roli selenu odnoszę się także historie leczenia użytkowników opublikowane na serwisie, przykładem może być historia  użytkownika o nazwie „Uleczalna„- zapraszam do przeczytania!

Na temat Selenu można znaleźć także więcej artykułów i historii pacjentów, zapraszamy do naszej wyszukiwarki na stronie głównej, gdzie po wpisaniu danej frazy np. „selen” odnalezione zostaną wszystkie powiązane z tym wpisem publikacje.

Serwis www.nieuleczalni.pl zawiera bazę metod leczenia stworzoną na kształt „Wikipedii”, ponieważ chcemy aby metody były dodawane (a większość także i edytowana) przez wszystkie osoby interesujące się zdrowiem.
Dlatego też Nieuleczalni.pl jest przestrzenią dla zwykłych osób korzystających z różnych metod leczenia, ale także dla specjalistów, lekarzy i terapeutów.
W serwisie możesz przeczytać

  • osobiste historie użytkowników odnoszące się do ich reakcji i opinii na temat danego leczenia
  • opracowania łącznie z naukowymi wynikami badań pod którymi podpisują się najlepsi specjaliści z całego świata.

Poszukując konkretnych zagadnień skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej, pomoże ona odnaleźć wszelkie treści o poszukiwanej przez Ciebie tematyce.
Jeżeli masz ochotę dodać swoją osobistą historię lub metodę leczenia jakiejś choroby, skorzystaj z przycisku „dodaj” który znajduje się także na stronie głównej serwisu.

Discussion (0)

There are no comments for this doc yet.

Comment posting has been disabled on this doc.