Mam Hashimoto od 6 lat, przeciwciała ATPO miałam zawsze w okolicy 600-700, jednak po suplementacji selenem zmniejszyły się do 200 i póki co utrzymują się na takim samym poziomie.

Niedobór selenu odgrywa istotną rolę w zapoczątkowaniu i postępie autoimmunologicznego zapalenia tarczycy- Hashimoto. Występuje bardzo duża zależność między choroba Hashimoto i Gravesa- Basedowa, a niedostateczną podażą selenu, czyli ilością selenu w organiźmie.

Nieodpowiednie- podwyższone stężenie przeciwciał anty-TPO we krwi obwodowej występuje prawie u 80% pacjentów z chorobą Hashimoto. Warto zaznaczyć, że stężenia przeciwciał anty-TPO i anty-TG nie wykazują korelacji ze stanem czynnościowym tarczycy, ani typem dysfunkcji tego gruczołu, nie są również czynnikami prognostycznymi wystąpienia niedoczynności tarczycy. Jednak warto mocno podkreślić, że stężenie anty-TPO ma wpływ na intensywność nacieków limfocytarnych w gruczole tarczowym, a także na stopień uszkodzenia tego gruczołu.

Praca tarczycy i jej funkcje są kontrolowane przez wielopoziomowe sprzężenia zwrotne, jakie występują w osi pod- wzgórzowo-przysadkowej, w gruczole oraz w układzie obwodowej dystrybucji hormonów tarczycy i innych hormonów. Podstawowym czynnikiem wpływającym na metabolizm tarczycy jest spożycie jodu, ale o tym w innej metodzie. Odkrycia ostatnich 20 lat wskazują, że zasoby selenowe organizmu mogą wpływać na gruczoł tarczowy. Tarczyca jest narządem o dużym stężeniu selenu, utrzymywanym przez organizm nawet w warunkach niedoboru tego pierwiastka. Obserwacja i badania te wskazują na istotną rolę selenu w funkcji gruczołu tarczowego.Wśród fizjologicznych ról, przypisywanych związkom selenu w organizmie człowieka, jest wymieniane wielokierunkowe działanie selenoenzymów w układzie endokrynnym. W roku 1990 zwrócono uwagę na istotną funkcję związków selenu w homeostazie hormonów tarczycy. Jest ona implikowana przez dejodazy, których aktywność enzymatyczną determinuje obecność selenu, i które katalizują reakcje konwersji hormonów tarczycy w tkankach obwodowych oraz w gruczole tarczowym. Wiele badań, które zostały wykonane na zwierzętach potwierdziło zależność między zasobami selenowymi organizmu, a metabolizmem tarczycy.

W badaniach klinicznych, laboratoryjnych i epidemiologicznych wykazano, że ilość spożywanego selenu wpływa na aktywność selenoenzymów, w tym także dejodaz jodotyroninowych, a suplementacja tym pierwiastkiem może w określonych warunkach stymulować funkcję tarczycy u zwierząt i także u ludzi.

W badaniach (np.Sochy) stwierdzono znamiennie mniejsze stężenie selenu w surowicy krwi u pacjentów z chorobą Hashimoto niż u osób zdrowych. U pacjentów z chorobą Hashimoto i łagodną niedoczynnością tarczycy, u których stężenie selenu było poniżej wartości 80 mg/L, zaobserwowano ponadto znamiennie większe stężenie białek C-reaktywnych, niż w grupie pacjentów o wyższym stężeniu selenu.

W roku 1998 przeprowadzono niewielkie badania pilotowe dotyczące wpływu suplementacji selenem na rozwój i przebieg autoimmunologicznego zapalenia tarczycy (AZT). Wyniki pierwszych badań wydawały się obiecujące, przeprowadzono następne, większe badania w tym kierunku, (m.in. w Niemczech i nieco później – na Węgrzech), w każdym przypadku – na kilkudziesięcioosobowych grupach pacjentów z wysokim mianem anty-TPO. Badania trwały od kilku do kilkunastu miesięcy, prospektywne, randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowaną placebo. Pacjentom podawany był selen w postaci albo selenianu(IV) sodu albo selenometioniny, w dawce 200 mg Se/dobę, jako środek wspomagający typową terapię L-tyroksyną. W porównaniu z grupami chorych otrzymujących placebo, w grupach suplementowanych selenem zaobserwowano wcześniejszy o parę miesięcy i kilkakrotnie większy spadek stężenia anty-TPO – niekiedy nawet do wartości prawidłowych. Jest to bardzo obiecujący wynik (załączniki). Natomiast w badaniach przeprowadzonych we Włoszech podjęto próbę oceny wpływu suplementacji selenem na strukturę tarczycy we wczesnym stadium rozwoju AZT, jeszcze przed rozpoczęciem terapii L-tyroksyną. Selen przyjmowany nawet w dawce zbliżonej do fizjologicznej, tj. 80 μg/dobę, przez okres 12 miesięcy wpłynął na poprawę echogeniczności gruczołu. Podobna zależność została zaobserwowana również w badaniach Gärtnera. Na podkreślenie zasługuje to, że korzystny wpływ na hamowanie procesów autoimmunologicznych w organizmach badanych osób miały obie postaci selenu i nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych, a zmiany stężeń hormonów tarczycy (takich jak fT4, fT3) i TSH były zazwyczaj niewielkie, bez znaczenia klinicznego, zwłaszcza bez wpływu na wielkość substytucyjnej dawki LT4, którą przyjmował pacjent. I co ważne – terapeutyczne działanie Se było skuteczne także u osób o prawidłowych zasobach tego pierwiastka przed leczeniem- pozytywna odpowiedź na suplementację tym pierwiastkiem była także niezależna od wieku pacjentów. Warto także zauważyć, że ponad 70% pacjentów, którzy byli suplementowani selenem w badaniach greckich, odczuło poprawę nastroju, lepsze utrzymanie snu, mniejsze zmęczenie, wobec niespełna 50% osób w grupie kontrolnej, które deklarowały poprawę tych samych objawów po zakończeniu eksperymentu. Jak wykazano za pomocą kwestionariusza także w Niemczech więcej osób z grupy suplementowanej ukończyło badanie z poczuciem podniesionej jakości życia. Jest to tłumaczone (hipotetycznie) zmianami obrotu metabolicznego dopaminy i/ lub serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym pod wpływem suplementacji selenem. Zgodne z wynikami badań pozostają badania przeprowadzone w Turcji, również na pacjentkach z AZT, którym podawano zmienne dawki Se oraz badania w Grecji, gdzie ponownie stwierdzono u pacjentek istotny, bo ponad 20% spadek stężenia anty-TPO. Część autorów zauważyła większy spadek stężenia anty-TPO u pacjentów z wyższym wyjściowym stężeniem tych przeciwciał. Obserwacja zapewne zostanie zweryfikowana w dalszych pracach.

W badaniach stwierdzono także znamienną różnicę w częstości występowania PPTD oraz trwałej niedoczynności tarczycy w okresie 12 miesięcy po porodzie, między kobietami suplementowanymi Se, a kobietami otrzymującymi placebo – na korzyść oczywiście tej pierwszej grupy. U kobiet suplementowanych selenem, ultrasonograficzny obraz tarczycy po zakończeniu eksperymentu nie różnił się istotnie od obrazu z okresu ciąży i porodu, natomiast u kobiet otrzymujących placebo uległ istotnemu pogorszeniu- zwiększył się odsetek przypadków umiarkowanego i zaawansowanego stanu zapalnego tarczycy.

Wyniki większości badań sugerują, że selen wpływa na hamowanie wytwarzania przeciwciał przeciwtarczycowych anty-TPO. Odbywa się to przez bliżej nieokreślony mechanizm, w którym peroksydaza glutationowa nie odgrywa prawdopodobnie zasadniczej roli.

Do roli selenu odnoszę się także historie leczenia użytkowników opublikowane na serwisie, przykładem może być historia  użytkownika o nazwie „Uleczalna„- zapraszam do przeczytania!

Na temat Selenu można znaleźć także więcej artykułów i historii pacjentów, zapraszamy do naszej wyszukiwarki na stronie głównej, gdzie po wpisaniu danej frazy np. „selen” odnalezione zostaną wszystkie powiązane z tym wpisem publikacje.

Serwis www.nieuleczalni.pl zawiera bazę metod leczenia stworzoną na kształt „Wikipedii”, ponieważ chcemy aby metody były dodawane (a większość także i edytowana) przez wszystkie osoby interesujące się zdrowiem.
Dlatego też Nieuleczalni.pl jest przestrzenią dla zwykłych osób korzystających z różnych metod leczenia, ale także dla specjalistów, lekarzy i terapeutów.
W serwisie możesz przeczytać

  • osobiste historie użytkowników odnoszące się do ich reakcji i opinii na temat danego leczenia
  • opracowania łącznie z naukowymi wynikami badań pod którymi podpisują się najlepsi specjaliści z całego świata.

Poszukując konkretnych zagadnień skorzystaj z wyszukiwarki na stronie głównej, pomoże ona odnaleźć wszelkie treści o poszukiwanej przez Ciebie tematyce.
Jeżeli masz ochotę dodać swoją osobistą historię lub metodę leczenia jakiejś choroby, skorzystaj z przycisku „dodaj” który znajduje się także na stronie głównej serwisu.

Discussion (0)

There are no comments for this doc yet.

Comment posting has been disabled on this doc.

Miejsce na twoją reklamę